NAJČEŠĆA PITANJA

NAJČEŠĆA PITANJA

1. U slučaju puknuća cijevi da li sam dužan platiti cijeli iznos potrošene vode?

Ako se puknuće cijevi dogodilo iza vodomjera u oknu, sva registrirana potrošena voda na vodomjeru je registrirana bez obzira na vrstu potrošnje, i dužni ste je platiti.

2. Ako u vodomjernom oknu ima vode tko je dužan iscrpiti je?

Svako vodomjerno okno je u vlasništvu potrošaća, i treba biti izgrađeno tako da ne propušta podzemne vode, što je uvijet za priključak na vodovod i treba ga održavati.

3. Tko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja?

Od smrzavanja vodomjer je dužan zaštiti vlasnik vodovodnog okna.

4. Ako su neispravni zasuni prije i iza vodomjera tko ih je dužan održavati?

Izmjenu zasuna prije vodomjera mjenja Vodovod d.o.o. o svom trošku, a izmjenu drugog zasuna plaća korisnik priključka.

5. Je li voda ispravna za piće poslije popravka cjevovoda u ulici?

Poslije popravka cjevovoda u ulici postoji postupak ispiranja vode i dezinfekcije cjevovoda, sve dok se ne dobije ispravna voda za piće.

6. Ako neplatite iznos na računu potrošene vode što  slijedi?

Neplaćeni iznos potrošene vode u krajnjem slučaju može se dogovoriti  sa nadležnom službom u Vodovod-u d.o.o. o načinu plačanja.

7. Voda iz vodovodne slavine, je li ispravna za piće?

Laboratorij Vodovod-a d.o.o. svakodnevno kontrolira uzorke vode ispitivajući kvalitetu isporućene vode, aZavod za javno zdravstvo to radi samoincijativno na nepredviđenim lokacijama.

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr