PROJEKT BROD 2

PROJEKT: Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno - komunalne infrastrukture BROD 2 – Aglomeracije  Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci za sufinanciranje iz fondova EU.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998.)

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA: Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Kraj ovog projekta mora biti izrada kompletne studijske i projektne dokumentacije u skladu s točkom 4.1. Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013, Upute prijaviteljima, a rezultat sufinanciranje izgradnje iz Kohezijskog fonda.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • Izrada studijske dokumentacije
  • Izrada tehničke i projektne dokumentacije
  • Izrada natječajne dokumentacije

Projektom su obuhvaćene četiri aglomeracije iz tablice 5. Plan provedbe vodno – komunalnih direktiva:

  1. Brod – faza 2 – izrada studijske i projektne dokumentacije za proširenje i rekonstrukciju/sanaciju sustava odvodnje i rekonstrukciju/sanaciju vodoopskrbne mreže u svrhu smanjivanja vodnih gubitaka uz mogućnost pružanja usluga odvodnje za cca 10.000 stanovnika

2.1. Brodski Stupnik – izrada studijske i projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa spojem na izgrađeni kanalizacijski sustav dužine 19,8 km.

2.2. Garčin – izrada studijske i projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa spojem na izgrađeni kanalizacijski sustav dužine 12,68 km.

2.3. Donji Andrijevci – izrada studijske i projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa spojem na kanalizacijski sustav dužine 17 km.

  Brod 2

 

PREGLED AKTIVNOSTI:

  • 20.10.2014. potpisan Ugovor o partnerstvu na projektu „BROD 2“ između:

Grada Slavonskog Broda, Općine Brodski Stupnik, Općine Garčin, Općine Donji Andrijevci, Općine Sibinj i Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod

 

  • 31.12.2014. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – EN.2.1.11-0076 između:

Posredničkog tijela razine 1, Ministarstvo poljoprivrede

Posredničkog tijela razine 2, Hrvatske vode i

Vodovoda d.o.o., Slavonski Brod

 

  • 06.02.2015. potpisan Ugovor o sufinanciranju između:

Ministarstva poljoprivrede, Posredničkog tijela razine 1 i Hrvatskih voda, Posredničkog tijela razine 2

i

korisnika projekta/partnera projekta: Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod, Općine Slavonski Brod, Općine Brodski Stupnik, općine Garčin, Općine Donji Andrijevci i Općine Sibinj

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 8.429.800,00 kn sufinancirat će se dijelom iz sredstava Europske unije u visini do najviše 7.165.326,70 kn (85 %) i iz Sredstava za sufinanciranje do najviše 1.264.473,30 kn (15 %)

Razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta je do 30.lipnja 2016.

 

  • 21.07.2015. potpisan Ugovor za uslugu izrade projektne i natječajne dokumentacije između:

Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod i

Zajednice ponuditelja: Dippold&Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. i članova zajednice: Hidro Consult d.o.o, Inženjerski projektni zavod d.d. i Safege d.o.o.

 

Fondovi               EU               OPZO

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr