PROJEKT NPOO

Izgradnja sustava vodoopskrbe u općinama Velika Kopanica i Donji Andrijevci

Projekt se financira sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirani zahvat je smješten na području Brodsko-posavske županije, u općinama Velika Kopanica i Donji Andrijevci u naseljima Sredanci, Divoševci, Mala Kopanica te Velika Kopanica ( Slika 1. ). Izgradnja vodovodne mreže ima za cilj unaprjeđenje sustava vodoopskrbe na predmetnom području.

NPOO

Slika 1. Obuhvat projekta

Specifični ciljevi projekta su:

-          Izgradnja 14.322,60 m magistralnih cjevovoda

-          Izgradnja 10.952 m distribucijskih cjevovoda

-          Izgradnja 320 kućnih priključaka na vodovodnu mrežu

Predmetni zahvat podrazumijeva izgradnju vodoopskrbne mreže, a obuhvaća:

NPOO1

Realizacijom planiranih aktivnosti predmetnog projekta očekuje se ostvarenje kvalitetnih uvjeta za život stanovništva predmetnog područja, sigurna i kontinuirana opskrba pitke vode na razmatranom području, zaštita tla i podzemnih voda, kao važnih prirodnih i gospodarskih resursa te poboljšanje stanja vodoopskrbe.

Za projekt je uspješno izvršena prijava te smo 12.09.2022. primili Odluku o financiranju gdje nam je potvrđeno kako je projektna prijava zadovoljila u svim fazama postupka dodjele.

Sljedeći koraci koje uskoro očekujemo su potpis Ugovora o sufinanciranju, provođenje javne nabave te početka izvođenja radova nakon odabira izvođača.

 

FinanciraEU

 

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr