CIJENA VODE

kuna

Ukupna cijena vode koju VODOVOD d.o.o. isporučuje svojim potrošačima obračunava se po potrošenoj vodi u m³ registriranoj na mjernom mjestu (vodomjeru) - varijabilni dio ovisno o potrošnji uz fiksni dio sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010).

Skupština trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Nikole Zrinskog 25 Slavonski Brod 18. srpnja 2022. godine donijelo je Odluku o naknadi za razvoj (grad Slavonski Brod i općina Sibinj) koja iznosi 1,50kn po m3 isporučene količine pitke vode.

Uredbom o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za korištenje voda Vlade RH (NN br.10/2014) mijenja se visina naknade za korištenje voda , i ona sada iznosi 2,85 kuna po kubnom metru potrošene vode. Uredba stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

Hrvatski sabor na sjednici 29. studenog 2013. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV koji je objavljen u NN br. 160/2013, a koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV, porez na dodanu vrijednost obračunava se po stopi od 13% umjesto dosadašnjih 10%.

 

CJENIK VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE (preuzmi dokument)

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr