CIJENA PRIKLJUČKA

CIJENA PRIKLJUČKA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE:

U cijenu priključka uračunava se:

  • pripremni radovi
  • zemljani radovi
  • monterski radovi
  • materijal potreban za izradu priključka

Cijena je različita za svaki priključak jer zavisi od: profila potrebnog priključka, udaljenosti cjevovoda, promjera cijevi na koju se priključuje, raskopa javnih površina (ceste, pješačke staze…), bušenje ispod prometnice, bet. opločnici i sl.

Priključak na vodoopskrbnu ili odvodnu mrežu isključivo može izvoditi samo Vodovod d.o.o. Slavonski Brod.

Cijena pojedinačnog priključka na vodoopskrbnu mrežu nije jedinstvena, već se razlikuje zbog različitih uvjeta za priključenje i kreće se od 2.000,00 kn do 6.000,00 kn.

Cijena priključka na odvodnu mrežu kreće se od  4.000,00 kn do 9.000,00 kn.

Cijene su informativnog karaktera; konačan iznos biti će obračunat po izvedbenom troškovniku.

Izgradnju priključaka za korištenje vodnih usluga za veće stambeno-poslovne, više stambene i više poslovne i poslovne objekte potrebno je provesti prema  ''Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga '' od ožujka 2015. godine izdane od strane VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod.

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr