PRIKLJUČAK U OPĆINAMA

ZA PRIKLJUČAK NA VODOOPSKRBNU I ODVODNU MREŽU U OPĆINAMA POTREBNO JE DOSTAVITI:

1. ZA VIŠESTAMBENE, STAMB.-POSLOVNE, POSLOVNE GRAĐEVINE

  • rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola
  • z.k. izvadak
  • kopija plana iz katastra
  • osobna iskaznica - vlasnika (na uvid)
  • OIB - vlasnika

2. ZA STAMBENE GRAĐEVINE

  • rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola
  • z.k. izvadak
  • kopija plana iz katastra
  • osobna iskaznika - vlasnika nekretnine (na uvid)
  • OIB - vlasnika nekretnine

2.1. ZA JEDNOSTAVNE GRAĐEVINE ILI RADOVE KOJI SE MOGU GRADITI BEZ AKTA ODOBRENJE MINISTRA PRAVILNIKOM (Suglasnost za stambeno zbrinjavanje, popravak i obnovu obiteljskih kuća)

2.2. ZA STARE OBJEKTE KOJI NEMAJU AKTA ZA DOZVOLU GRADNJE DOKAZ IZ KATASTRA DA JE OBJEKT IZGRAĐEN PRIJE VELJAČE 1968 GODINE.

I ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK

3. UKOLIKO PODNOSITELJ ZAHTJEVA NIJE INVESTITOR IZ UPRAVNOG AKTA-DOKAZ KOJIM SE DOKAZUJE NEPREKINUTI GRUNTOVNI SLIJED VLASNIŠTVA (gruntovni izvadak, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, sudska odluka o preuzimanju vlasništva)

NAČIN FINANCIRANJA PRIKLJUČKA
a)    Plaćanje gotovinom (sve kartice)
b)    Plaćanje uz bjanko zadužnicu na najviše 4 rate:
(Plaćanje na rate, maksimalno 4 rate, uz predaju bjanko zadužnice javnobilježnički ovjerene u najviše 4 jednaka mjesečna obroka od kojih je prvi naplativ odmah po potpisu Ugovora o izgradnji priključka. Na preostale mjesečne obroke Vodovod d.o.o. Slavonski Brod obračunat će kamate u visini od 6% godišnje. Kao jamstvo plaćanja preostalih mjesečnih obroka vlasnik građevine ili građevinske čestice , dostavit će jednu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.
Ukoliko vlasnik građevine ne uplati dva uzastopna mjesečna obroka gubi pravo obročne otplate i cjelokupni preostali dug Vodovod d.o.o. Slavonski Brod naplatit će prisilnim putem.)

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr