SAVJETI ZA ŠTEDNJU VODE

voda-002

Voda je neizmjerno bogatstvo, a njezinu vrijednost nažalost upoznamo tek kada je nemamo.

VODU TREBA KORISTITI RACIONALNO

kod pranja ruku, tuširanja, pri korištenju sapuna zatvoriti slavinu sa vodom

  • tuširanje koristite uvijek, a kupanje rijeđe
  • perilicu rublja i posuđa koristite kada su pune
  • onemogućite curenje u vodokotliću toaleta
  • onemogućite curenje slavine jer

SLAVINA

Jedna kap u sekundi:
za minutu 0,0035 litara
za sat 0,21 litara
dan 5,1 litara
tjedan 36 litara
mjesec 153 litara
godinu 1880 litara

 

Dvije kapi u sekundi:
za minutu  0,0115litara
za sat  0,7 litara
dan  17 litara
tjedan  117,5 litara
mjesec  510 litara
godinu  6115 litara

 

Kontinuirano kapanje:
za minutu  0,075 litara
za sat  4,54 litara
dan  108,5 litara
tjedan  760 litara
mjesec  3255 litara
godinu  39500 litara

 

Debljina mlaza 1,5mm:
za minutu  0,26 litara
za sat  15,8 litara
dan  380 litara
tjedan  2660 litara
mjesec  11400 litara
godinu  138200 litara

 

Debljina mlaza 3mm:
za minutu  0,83 litara
za sat  50 litara
dan  1180 litara
tjedan  8230 litara
mjesec  35400 litara
godinu  427500 litara

 

Debljina mlaza 5mm:
za minutu  1,35 litara
za sat 815 litara
dan  1955 litara
tjedan  3700 litara
mjesec  58650 litara
godinu  711500 litara

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr